English
網上博物館
公告
公告
 
碑林講壇

時間:2017年1月10 日下午15:00

地點:西安碑林博物館新石刻館多功能廳

主講人:氣賀澤保規  日本明治大學東亞石刻文物研究所所長

題目:新發現的隋煬帝墓志及其歷史意義


氣賀澤保規教授簡歷:

氣賀澤保規,日本長野縣人,京都大學東洋史(文學)博士,現為明治大學東亞石刻文物研究所所長、明治大學客座教授、東洋文庫研究員,主要從事南北朝隋唐間的政治文化史、石刻資料的整理與研究等,出版《府兵制的研究:府兵兵士及其社會》等多部學術專著。


                                             西安碑林博物館

                                              2017年1月9日


【下一篇】: 碑林講壇    【上一篇】: 碑林講壇
黑龙江快乐十分计巧